ARTWEI

Konkurs fotograficzny: „Zalew Wiślany: przeszłość i teraźniejszość – prawdziwe historie”
05.03.2012 - 30.11.2012

Regulamin konkursu

Правила фотоконкурса

www.artwei-photo.eu

 

English Polish Russian
     << | Überblick | >>
Sztutowo
<strong>Ul. Le&#347;na 9 (Waldsta&beta;e)&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong> <p>Przed wojn&#261; w domu tym mieszkali niemieccy rolnicy, kt&oacute;rzy uprawiali ziemie znajduj&#261;c&#261; si&#281; za domem. Po wojnie zamieszkali tu&nbsp;polscy rolnicy. By&#322;a to rodzina p. Boru&#324;skich, kt&oacute;ra&nbsp;przyby&#322;a do Sztutowa w 1946 r. Obecnie mieszka w tym domu ich syn p. Boru&#324;ski (genera&#322; w stanie spoczynku). Dom ten podczas dzia&#322;a&#324; wojennych nie zosta&#322; zniszczony, w zwi&#261;zku z czym zachowa&#322; si&#281; w nienaruszonym stanie. </p><p>Informacje oraz nowe zdj&#281;cia przygotowa&#322;a: Nikola Polewiak</p>Stare zdj&#281;cia udost&#281;pnione zosta&#322;y przez Pani&#261; Irmgard Stoltenberg.
Ort: Sztutowo (POLAND)
Aufnahmedatum: 26. November 2012
Beschreibung: Ul. Leśna 9 (Waldstaβe)  

Przed wojną w domu tym mieszkali niemieccy rolnicy, którzy uprawiali ziemie znajdującą się za domem. Po wojnie zamieszkali tu polscy rolnicy. Była to rodzina p. Boruńskich, która przybyła do Sztutowa w 1946 r. Obecnie mieszka w tym domu ich syn p. Boruński (generał w stanie spoczynku). Dom ten podczas działań wojennych nie został zniszczony, w związku z czym zachował się w nienaruszonym stanie.

Informacje oraz nowe zdjęcia przygotowała: Nikola Polewiak

Stare zdjęcia udostępnione zostały przez Panią Irmgard Stoltenberg.
Download: DSCN2915.JPG
[Vorschau volle Auflösung]  [Download]
Auflösung: 4000 x 3000 Pixel
Größe: 6.987.694 Bytes
Nutzungsbedingungen: Das Bild ist zur uneingeschränkten Nutzung durch jedermann weltweit und zeitlich unbeschränkt freigegeben unter der Bedingung einer angemessenen Nennung der Urheberschaft (z.B. in der Bildunterschrift).