ARTWEI

Konkurs fotograficzny: „Zalew Wiślany: przeszłość i teraźniejszość – prawdziwe historie”
05.03.2012 - 30.11.2012

Regulamin konkursu

Правила фотоконкурса

www.artwei-photo.eu

 

English Polish Russian
     << | Überblick | >>
Sztutowo
<strong>Ul. Szkolna (Schulsra&beta;e)&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong> <p>Przed wojn&#261; mieszka&#322;a w tym domu rodzina niemiecka von Otto Heinatha, kt&oacute;ra zajmowa&#322;a si&#281; rybo&#322;&oacute;stwem. Z ko&#324;cem&nbsp;II wojny &#347;wiatowej rodzina von Otto Heinatha zosta&#322;a wysiedlona. Po wojnie w ramach zasiedlenia sprowadzi&#322;a si&#281; do tego domu polska rodzina Pa&#324;stwa Smoli&#324;skich.&nbsp;Dom ten nie zosta&#322; zniszczony i zachowa&#322; si&#281; w stanie prawie nienaruszonym do dzi&#347;.</p>Informacj&#281; oraz nowe zdj&#281;cia przygotowa&#322;a: Wiktoria ZientkiewiczStare zdj&#281;cia udost&#281;pniono dzi&#281;ki Pani Irmgard Stoltenberg.
Ort: Sztutowo (POLAND)
Aufnahmedatum: 26. November 2012
Beschreibung: Ul. Szkolna (Schulsraβe)  

Przed wojną mieszkała w tym domu rodzina niemiecka von Otto Heinatha, która zajmowała się rybołóstwem. Z końcem II wojny światowej rodzina von Otto Heinatha została wysiedlona. Po wojnie w ramach zasiedlenia sprowadziła się do tego domu polska rodzina Państwa Smolińskich. Dom ten nie został zniszczony i zachował się w stanie prawie nienaruszonym do dziś.

Informację oraz nowe zdjęcia przygotowała: Wiktoria ZientkiewiczStare zdjęcia udostępniono dzięki Pani Irmgard Stoltenberg.
Download: DSC01588.JPG
[Vorschau volle Auflösung]  [Download]
Auflösung: 3872 x 2592 Pixel
Größe: 3.276.725 Bytes
Nutzungsbedingungen: Das Bild ist zur uneingeschränkten Nutzung durch jedermann weltweit und zeitlich unbeschränkt freigegeben unter der Bedingung einer angemessenen Nennung der Urheberschaft (z.B. in der Bildunterschrift).