ARTWEI

Konkurs fotograficzny: „Zalew Wiślany: przeszłość i teraźniejszość – prawdziwe historie”
05.03.2012 - 30.11.2012

Regulamin konkursu

Правила фотоконкурса

www.artwei-photo.eu

 

English Polish Russian
     << | Überblick | >>
Sztutowo
<strong>Droga znad morza</strong><strong>&nbsp;</strong> <p>&nbsp;&nbsp; Zdj&#281;cie zrobione z pobliskiej g&oacute;rki obrazuje drog&#281;, kt&oacute;r&#261; spacerowali nad morze niemieccy mieszka&#324;cy Sztutowa. Po lewej stronie&nbsp;widnieje&nbsp;dom zamieszka&#322;y przed wojn&#261; przez niemieckiego szewca (obecnie dom p. Wi&#347;niewskich ul. Morska 6). Obecna ul. Morska przed wojn&#261; nosi&#322;a nazw&#281; Waldstra&beta;e (Le&#347;na). Po prawej stronie ulicy Le&#347;nej mieszkali niemieccy osadnicy. W czasie wojny domy zamieszka&#322;e przez osadnik&oacute;w zosta&#322;y zniszczone, obecnie w miejscu nie istniej&#261;cych budynk&oacute;w znajduje si&#281; pensjonat &rdquo;Maria&rdquo;, kt&oacute;ry jest w&#322;asno&#347;ci&#261; prywatnych posiadaczy.</p><p>Nowe zdj&#281;cia oraz informacje przygotowa&#322;a: Sara Nizia&#322;ek.</p>Stare zdj&#281;cia udost&#281;pniono dzi&#281;ki Pani Irmgard Stoltenberg.
Ort: Sztutowo (POLAND)
Aufnahmedatum: 27. November 2012
Beschreibung: Droga znad morza 

   Zdjęcie zrobione z pobliskiej górki obrazuje drogę, którą spacerowali nad morze niemieccy mieszkańcy Sztutowa. Po lewej stronie widnieje dom zamieszkały przed wojną przez niemieckiego szewca (obecnie dom p. Wiśniewskich ul. Morska 6). Obecna ul. Morska przed wojną nosiła nazwę Waldstraβe (Leśna). Po prawej stronie ulicy Leśnej mieszkali niemieccy osadnicy. W czasie wojny domy zamieszkałe przez osadników zostały zniszczone, obecnie w miejscu nie istniejących budynków znajduje się pensjonat ”Maria”, który jest własnością prywatnych posiadaczy.

Nowe zdjęcia oraz informacje przygotowała: Sara Niziałek.

Stare zdjęcia udostępniono dzięki Pani Irmgard Stoltenberg.
Download: 13 ul. Morska 6.jpg
[Vorschau volle Auflösung]  [Download]
Auflösung: 1584 x 1054 Pixel
Größe: 307.883 Bytes
Nutzungsbedingungen: Das Bild ist zur uneingeschränkten Nutzung durch jedermann weltweit und zeitlich unbeschränkt freigegeben unter der Bedingung einer angemessenen Nennung der Urheberschaft (z.B. in der Bildunterschrift).