ARTWEI

Konkurs fotograficzny: „Zalew Wiślany: przeszłość i teraźniejszość – prawdziwe historie”
05.03.2012 - 30.11.2012

Regulamin konkursu

Правила фотоконкурса

www.artwei-photo.eu

 

English Polish Russian
     << | Überblick | >>
P&#322;onina gmina Sztutowo
<div>Dom przedstawiony na zdj&#281;ciu ma oko&#322;o 200 lat. Przed wojn&#261; mieszkali tu Niemcy. Pierwotna rodzina skonstruowa&#322;a go na jednym poziomie, nast&#281;pna mieszkaj&#261;ca tu dobudowa&#322;a g&oacute;r&#281;. Dzi&#347; 76-letnia Feliksa Chodu&#324; ciesz&#261;ca si&#281; dobrym zdrowiem, mieszka tu wraz z trzecim pokoleniem swojej rodziny (&nbsp;pocz&#261;wszy od pierwszych dni po zako&#324;czeniu wojny). Obecni w&#322;a&#347;ciciele dokonuj&#261; nieiwelkich remont&oacute;w, ocieplaj&#261;c drewniano - trzcinow&#261; konstrukcj&#281; domu oraz wymieniaj&#261;c dwa du&#380;e piece kaflowe na ogrzewanie tradycyjne. Wy&#380;ej opisywany dom jest najstarsz&#261; zachowan&#261; budowl&#261; w miejscowo&#347;ci P&#322;onina. </div><div>Informacje oraz zdj&#281;cia (stare oraz nowe) przygotowa&#322;a: Ma&#322;gorzata Chodu&#324;.</div><div></div>
Ort: Płonina gmina Sztutowo (POLAND)
Aufnahmedatum: 27. November 2012
Beschreibung:
Dom przedstawiony na zdjęciu ma około 200 lat. Przed wojną mieszkali tu Niemcy. Pierwotna rodzina skonstruowała go na jednym poziomie, następna mieszkająca tu dobudowała górę. Dziś 76-letnia Feliksa Choduń ciesząca się dobrym zdrowiem, mieszka tu wraz z trzecim pokoleniem swojej rodziny ( począwszy od pierwszych dni po zakończeniu wojny). Obecni właściciele dokonują nieiwelkich remontów, ocieplając drewniano - trzcinową konstrukcję domu oraz wymieniając dwa duże piece kaflowe na ogrzewanie tradycyjne. Wyżej opisywany dom jest najstarszą zachowaną budowlą w miejscowości Płonina.
Informacje oraz zdjęcia (stare oraz nowe) przygotowała: Małgorzata Choduń.
Download: img119.jpg
[Vorschau volle Auflösung]  [Download]
Auflösung: 3509 x 2481 Pixel
Größe: 1.201.482 Bytes
Nutzungsbedingungen: Das Bild ist zur uneingeschränkten Nutzung durch jedermann weltweit und zeitlich unbeschränkt freigegeben unter der Bedingung einer angemessenen Nennung der Urheberschaft (z.B. in der Bildunterschrift).