ARTWEI

Konkurs fotograficzny: „Zalew Wiślany: przeszłość i teraźniejszość – prawdziwe historie”
05.03.2012 - 30.11.2012

Regulamin konkursu

Правила фотоконкурса

www.artwei-photo.eu

 

English Polish Russian
     << | Überblick | >>
Sztutowo
<p align="left"><strong>Apteka (Danzigerstra&beta;e) (obecnie ul. Gda&#324;ska 31)</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W&#322;asn&#261; aptek&#281; Sztutowo otrzyma&#322;o w 1901 r. W latach 40-tych prowadzi&#322; j&#261;&nbsp;Emil Brendt. Po&nbsp; wojnie jeszcze przez kilka lat apteka istnia&#322;a, po czym przekszta&#322;cono j&#261; na O&#347;rodek Zdrowia. Istnia&#322; on do lat 90-tych. Pod koniec lat 60-tych po po&#380;arze Urz&#281;du Gminy, na pi&#281;trze budynku O&#347;rodka Zdrowia mie&#347;ci&#322;y si&#281;&nbsp; przez pewien czas biura urz&#281;du i kasy sp&oacute;&#322;dzielczej. W latach 90-tych budynek ten zosta&#322; sprzedany p. Jankowskim. Pani dr Halina Jankowska jeszcze przez pewien czas prowadzi&#322;a sw&oacute;j gabinet stomatologiczny. Obecnie w budynku starej apteki mieszka trzecie pokolenie rodziny Pa&#324;stwa Jankowskich.</p><p align="left">Informacj&#281; oraz nowe zdj&#281;cie przygotowa&#322;a: Magdalena Jankowska.</p>Stare zdj&#281;cie udost&#281;pniono dzi&#281;ki Pani Irmgard Stoltenberg.
Ort: Sztutowo (POLAND)
Aufnahmedatum: 27. November 2012
Beschreibung:

Apteka (Danzigerstraβe) (obecnie ul. Gdańska 31)     Własną aptekę Sztutowo otrzymało w 1901 r. W latach 40-tych prowadził ją Emil Brendt. Po  wojnie jeszcze przez kilka lat apteka istniała, po czym przekształcono ją na Ośrodek Zdrowia. Istniał on do lat 90-tych. Pod koniec lat 60-tych po pożarze Urzędu Gminy, na piętrze budynku Ośrodka Zdrowia mieściły się  przez pewien czas biura urzędu i kasy spółdzielczej. W latach 90-tych budynek ten został sprzedany p. Jankowskim. Pani dr Halina Jankowska jeszcze przez pewien czas prowadziła swój gabinet stomatologiczny. Obecnie w budynku starej apteki mieszka trzecie pokolenie rodziny Państwa Jankowskich.

Informację oraz nowe zdjęcie przygotowała: Magdalena Jankowska.

Stare zdjęcie udostępniono dzięki Pani Irmgard Stoltenberg.
Download: DSC_0017.JPG
[Vorschau volle Auflösung]  [Download]
Auflösung: 3872 x 2592 Pixel
Größe: 2.693.277 Bytes
Nutzungsbedingungen: Das Bild ist zur uneingeschränkten Nutzung durch jedermann weltweit und zeitlich unbeschränkt freigegeben unter der Bedingung einer angemessenen Nennung der Urheberschaft (z.B. in der Bildunterschrift).