ARTWEI

Konkurs fotograficzny: „Zalew Wiślany: przeszłość i teraźniejszość – prawdziwe historie”
05.03.2012 - 30.11.2012

Regulamin konkursu

Правила фотоконкурса

www.artwei-photo.eu

 

English Polish Russian
     << | Überblick | >>
Sztutowo
<div align="center"><strong>Komora gazowa.</strong></div><div align="left">Komora gazowa w Stutthofie zacz&#281;&#322;a dzia&#322;a&#263; na prze&#322;omie czerwca i lipca 1944 roku. Za pomoc&#261; &quot;cyklonu B&quot; u&#347;miercono w niej oko&#322;o 4000 wi&#281;&#378;ni&oacute;w, g&#322;&oacute;wnie chore i s&#322;abe &#379;yd&oacute;wki. O skierowaniu wi&#281;&#378;nia do komory gazowej decydowa&#322; lekarz obozowy przeprowadzaj&#261;cy selekcj&#281;. W komorze gazowej u&#347;miercono tak&#380;e grup&#281; wi&#281;&#378;ni&oacute;w skazanych przez s&#261;dy niemieckie na kar&#281; &#347;mierci.</div><div align="left">Informacje i nowe zdj&#281;cie przygotowa&#322;a: Wiktoria Zientkiewicz</div><div align="left">Stare zdj&#281;cie opublikowano dzi&#281;ki uprzejmo&#347;ci Archiwum Muzeum Stutthof.</div>
Ort: Sztutowo (POLAND)
Aufnahmedatum: 29. November 2012
Beschreibung:
Komora gazowa.
Komora gazowa w Stutthofie zaczęła działać na przełomie czerwca i lipca 1944 roku. Za pomocą "cyklonu B" uśmiercono w niej około 4000 więźniów, głównie chore i słabe Żydówki. O skierowaniu więźnia do komory gazowej decydował lekarz obozowy przeprowadzający selekcję. W komorze gazowej uśmiercono także grupę więźniów skazanych przez sądy niemieckie na karę śmierci.
Informacje i nowe zdjęcie przygotowała: Wiktoria Zientkiewicz
Stare zdjęcie opublikowano dzięki uprzejmości Archiwum Muzeum Stutthof.
Download: komora gaz_stan 1954.jpg
[Vorschau volle Auflösung]  [Download]
Auflösung: 724 x 1024 Pixel
Größe: 90.828 Bytes
Nutzungsbedingungen: Das Bild ist zur uneingeschränkten Nutzung durch jedermann weltweit und zeitlich unbeschränkt freigegeben unter der Bedingung einer angemessenen Nennung der Urheberschaft (z.B. in der Bildunterschrift).