ARTWEI

Konkurs fotograficzny: „Zalew Wiślany: przeszłość i teraźniejszość – prawdziwe historie”
05.03.2012 - 30.11.2012

Regulamin konkursu

Правила фотоконкурса

www.artwei-photo.eu

 

English Polish Russian
     << | Überblick | >>
Sztutowo
Sklep ul Gda&#324;ska 53&nbsp; <p>W latach 20-tych w budynku tym znajdowa&#322; si&#281; &bdquo;Dom Starc&oacute;w&rdquo;. Przez pewien czas istnia&#322; tam r&oacute;wnie&#380; Urz&#261;d Gminy. Wchodzi&#322;o si&#281; do niego od podw&oacute;rka. Na pocz&#261;tku drugiej dekady lat 30 przeniesiono &bdquo;Dom starc&oacute;w&rdquo; do nowowybudowanego budynku po &bdquo;Domu Dziecka&rdquo;, kt&oacute;ry znajdowa&#322; si&#281; w obr&#281;bie obecnego Muzeum Stutthof. W tym czasie do tego domu przeniesiono z Urz&#281;du Gminy sklep &bdquo;Kaier&rsquo;s Kaffee&rdquo; (Cesarski). Po wojnie najpierw powsta&#322; tam prywatny sklep spo&#380;ywczy, potem sklep GS,&nbsp;kt&oacute;ry to&nbsp;istnieje do dzi&#347;.</p><p>Informacje oraz nowe zdj&#281;cia przygotowa&#322;a: Nikola Polewiak</p>Stare zdj&#281;cia udost&#281;pniono dzi&#281;ki Pani Irmgard Stoltenberg.&nbsp;
Ort: Sztutowo (POLAND)
Aufnahmedatum: 26. November 2012
Beschreibung: Sklep ul Gdańska 53 

W latach 20-tych w budynku tym znajdował się „Dom Starców”. Przez pewien czas istniał tam również Urząd Gminy. Wchodziło się do niego od podwórka. Na początku drugiej dekady lat 30 przeniesiono „Dom starców” do nowowybudowanego budynku po „Domu Dziecka”, który znajdował się w obrębie obecnego Muzeum Stutthof. W tym czasie do tego domu przeniesiono z Urzędu Gminy sklep „Kaier’s Kaffee” (Cesarski). Po wojnie najpierw powstał tam prywatny sklep spożywczy, potem sklep GS, który to istnieje do dziś.

Informacje oraz nowe zdjęcia przygotowała: Nikola Polewiak

Stare zdjęcia udostępniono dzięki Pani Irmgard Stoltenberg. 
Download: DSCN2920.JPG
[Vorschau volle Auflösung]  [Download]
Auflösung: 4000 x 3000 Pixel
Größe: 8.013.789 Bytes
Nutzungsbedingungen: Das Bild ist zur uneingeschränkten Nutzung durch jedermann weltweit und zeitlich unbeschränkt freigegeben unter der Bedingung einer angemessenen Nennung der Urheberschaft (z.B. in der Bildunterschrift).